Webbdiarium

Diariesökning
  1. Diarium
  2. Diarienummer
  3. Ärende
  4. Avsändare/Mottagare
  5. Ärendet Inkommet/Upprättat
  6. Fr.o.m. - t.o.m. -
    Ärenden/händelser registrerade fr.o.m 2012 01 01 är sökbara

  1. Dagens ärende/händelser publiceras på webbdiariet måndag-fredag kl.15.00

E-post till Diariet Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se