Ärendeinformation
Diarienummer RS 2022/99
Ärenderubrik Interpellation - Palliativ vård i hemmet för barn
Sekretess
Registreringsdatum 2022-01-18
Handläggare Monica A Norrbelius
Avsändare/Mottagare Ej publicerat

Händelser

Diarienummer Rubrik Reg. datum Avsändare/Mottagare
RS 2022/99-1 Interpellation - Palliativ vård i hemmet för barn 2022-01-18 Ej publicerat
RS 2022/99-2 Svar på interpellation - Palliativ vård i hemmet för barn 2022-02-11 Regionfullmäktige